जिला पुलिस

पुलिस नियंत्रण कक्ष

पुलिस कंट्रोल रूम फोन नंबर
2273700,01,02,03,04
100, 1091
2283151(O), 2226201 (फैक्स)

जिला पुलिस

क्र.सं. रैंक / पुलिस स्टेशन / स्थान एसटीडी कोड फोन (ओ) मोबाइल
1 आईजीपी दुर्ग 788 2243388, 2242788 (फैक्स) 94791-92000
2 एसपी दुर्ग 788 2322071, 2211999 (फैक्स) 94791-92002
3 एएसपी (सिटी) दुर्ग 788 2284476 94791-92003
4 एएसपी (ग्रामीण) दुर्ग 788 2323626 94791-92004
5 सीएसपी दुर्ग 788 2210393 94791--92006
  दुर्ग 788 2210055 94791-92019
  मोहन नगर 788 2210570 94791-92020
  पुलगांव 788 2323452 94791-92021
  महिला थाना 788 2334712 94791-92031
6 सीएसपी छावनी 788 2296480 94791-92007
  छावनी 788 2224287 94791-92050
  जामुल 788 2286314 94791-92026
  पुरानी भीलिया 788 2281261 94791-92025
  खुर्सीपार 788 2282008 94791-92028
  कुम्हारी 788 247050 94791-92048
  अमलेश्वर (खोलने के लिए)
7 सीएसपी बी / नागर 788 2283645 94791-92008
  भिलाई नगर 788 2283251 94791-92022
  भिलाई भट्टी 788 2224266 94791-92023
  नेवई 788 2275914 94791-92024
  सुपेला 788 2292731 94791-92027
8 एसडीओपी पाटन 7826  273670 94791-92011
  पाटन 7826 273619 94791-92043
  उतई 788 2673668 94791-92044
  रानीतराई 7826 214540 94791-92052
  अण्डा 788 2611483 94791-92051
9 धमधा      
  नंदिनी 7821 257245 94791-92040
  धमधा 7821 234221 94791-92042
  बोरी 7821 222863 94791-92049
10 डीएसपी (मुख्यालय) डीआरजी 788 2213633 94791-92014
  पुलिस लाइन 788 2211660 94791-92018
11 डीएसपी टीएफसी भिलाई 788 2295293 94791-92015
12 डीएसपी एजेके -दुर्ग 788 2211337 94791-92016
13 डीएसपी अपराध 788 2261650 94791-92017
  आयएनएसपी. अपराध 788 2229988 94791-92070
14 ओ.पी.अंजोरा 788 2623441 94791-92060
  जेवरा सिरसा 788 2111194 94791-92061
  पद्मनाभपुर 788 2211377 94791-92059
  स्मृति नगर 788 2855954  
  वैशाली नगर 788 2295474 94791-92062
  मचांदुर 788 2111300 94791-92069